• ი. ჭავჭავაძის გამზ. 66, 0162, თბილისი, საქართველო
  • info@laundrytech.ge
  • + 995 32 250 02 05